Curs d’assistència respiratòria i ventilació mecànica


Contingut

 • Introducció a la ventilació.
 • Principis bàsics de la ventilació pulmonar.
 • Insuficiència respiratòria.
 • Principis bàsics de la ventilació mecànica.
 • El ventilador mecànic. Paràmetres del ventilador.
 • Inici de la ventilació mecànica.Modalitats de la VM
 • Cures d’infermeria davant una via aèria artificial.
 • Cures d’infermeria davant un pacient amb traqueostomia.
 • Monitorització durant la ventilació mecànica. PEEP.
 • Alarmes del ventilador.
 • Interrupció de la ventilació mecànica ( Weaning )
 • Efectes secundaris de la ventilació mecànica.
 • Sedació i ventilació mecànica.
 • Casos pràctics. Maneig de la via aèria. Via aèria difícil.
 • Sessió pràctica amb ventilador

Durada

 • 24 hores


Docents

 • Dr. Miquel Martin Villodres - Metge Assistencial SEM
 • Dr. Sergi Martínez - Servei UCI Hospital Germans Trías i Pujol
 • Jesús Ruíz Jordán - Servei UCI Hospital Germans Trías i Pujol


Lloc i dates de realització

 • Col·legi Major Sant Jordi (UB). Passatge Ricard Zamora, s/n. Barcelona [Veure mapa]
 • 11, 13, 18, 20, 25, 27 de març de 2019, de 9 h a 13 h.

Preu
 • 160€


Acreditació / Baremació

 • Des de novembre de 2011, tots el cursos i tallers de CES, están organitzats per l'Associació catalana per a la millora contínua dels professionals sanitaris, fet que suposa la baremació immediata dels cursos i tallers del CES per part de l'Institut Catala de la Salut (IES) per a oposicions i borsa de treball
 • Curs acreditat amb 3,2 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries - 'Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud'
 • Tots el cursos i tallers tenen Reconeixement d’Interès Sanitari per l’ IES

 

Més informació a:

 • Centre d' Estudis Sanitaris

  Tel.: 93 864 88 66
  Fax: 93 864 86 27

  contacte@cesanitaris.com


Normes d'inscripció:

 • La inscripció està oberta en tots els cursos durant tot l'any.

  1. La reserva de plaça en el curs s' haurà de fer per telèfon.
  2. S'avisarà per telèfon als alumnes inscrits,uns deu dies abans de l'inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula a qualsevol oficina de 'La Caixa'

   C.C 2100 – 0332 – 80 – 0200200379

   i fer arribar al Centre d' Estudis SanitarisCES per correu-e una còpia del comprovant de l'ingrés del pagament del curs degudament complimentat amb nom i cognoms.
  3. Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l'alumne no pot continuar assistint a classe amb regularitat no suposa perdre el dret d'inscripció al curs, en aquest cas l'alumne pot tornar a començar el curs en properes edicions.
  4. La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
  5. El Centre es reserva el dret de variar alguna d'aquestes normes.
  6. Per a l'obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals del curs i l'avaluació corresponent a cada curs, per a el certificat d'aprofitament.