Curs d'electrocardiografia pràctica


Contingut

 • Record anatòmic sistema específic de la conducció.
 • Fonaments d’electrofisiologia cardíaca. Vector cardíaco.
 • Estudi de l' ona P. Estudi del complex. QRS. Estudi de l'ona T
 • Criteris de normalitat ECG. Rutina d’interpretació.
 • Creixement de cavitats. Creixement auricular. Hipertròfia ventricular. Criteris de Sokolov. Criteris d’Estes.
 • Alteració de la repolarització: Síndrome Coronari Agut. SCAEST-SCASEST
 • Taller sobre ECG normals i patològics.
 • Estudi pràctic de les arrítmies amb simulador: Taller d’arritmies.
 • Taquiarritmies,Bradiarritmies, tractament immediat.
 • Alteracions de la conducció A-V: Bloqueig A – V.
 • Bloqueig de branca del H H. Bloqueig fascicular. Supra i infrahisianos
 • Síndromes de preexcitació: Wolf-Parkinsons-Withe; Long-Ganong- Levine. Mahaim.
 • Alteracions electrolítiques i farmacològiques : K, Ca, Mg… Amiodarona, Digital, Haloperidol…
Durada
 • 24 hores

Docent

 • Rafael Garrido Díaz

  Diplomat en Infermeria
  Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent per la UB
  Máster en bases, tècniques i procediments del Pacient Crític i Emergències per la UB
  Màster Oficial en Atenció integral al Pacient Crític i Emergències per la UB
  Instructor de Suport Vital Bàsic i DEA per el Consell Català de Ressuscitació CCR
  Membre de la comisió de treball en Suport Vital Immediat per el CCR
  Docent col.laborador Màster d'Infermeria en Urgències de la UB
  Docent col.laborador Màster d'Anestesia i Reanimació de la UB
  Docent col.laborador Màster Oficial Atenció Integral Pacient Crític i Emergències de la UB

Lloc i dates de realització

 • Col·legi Major Sant Jordi (UB). Passatge Ricard Zamora, s/n. Barcelona [Veure mapa]
 • Opció A: 12, 14, 19, 21, 26, 28 març de 2019, de 16 h a 20h.
 • Opció B: 13, 15, 20, 22, 27, 29 de maig de 2019, de 9 a 13h.

Preu

 • 130€


Acreditació / Baremació

 • Des de novembre de 2011, tots el cursos i tallers de CES, están organitzats per l'Associació catalana per a la millora contínua dels professionals sanitaris, fet que suposa la baremació immediata dels cursos i tallers del CES per part de l'Institut Catala de la Salut (IES) per a oposicions i borsa de treball
 • Curs acreditat amb 3,7 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries - 'Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud'
 • Tots el cursos i tallers tenen Reconeixement d’Interès Sanitari per l’ IES

 

Més informació a:

 • Centre d' Estudis Sanitaris

  Tel.: 93 864 88 66
  Fax: 93 864 86 27

  contacte@cesanitaris.com


Normes d'inscripció:

 • La inscripció està oberta en tots els cursos durant tot l'any.

  1. La reserva de plaça en el curs s' haurà de fer per telèfon.
  2. S'avisarà per telèfon als alumnes inscrits,uns deu dies abans de l'inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula a qualsevol oficina de 'La Caixa'

   C.C 2100 – 0332 – 80 – 0200200379

   i fer arribar al Centre d' Estudis SanitarisCES per correu-e una còpia del comprovant de l'ingrés del pagament del curs degudament complimentat amb nom i cognoms.
  3. Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l'alumne no pot continuar assistint a classe amb regularitat no suposa perdre el dret d'inscripció al curs, en aquest cas l'alumne pot tornar a començar el curs en properes edicions.
  4. La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
  5. El Centre es reserva el dret de variar alguna d'aquestes normes.
  6. Per a l'obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals del curs i l'avaluació corresponent a cada curs, per a el certificat d'aprofitament.