Curs d'atenció d'infermeria al pacient cardiològic en serveis especialitzats
(Unitat Coronària, Hemodinàmica Cardíaca, Unitat d'Aritmies i Marcapàs)


Contingut

Anatomía i fisiología cardiovascular: Visió integral del pacientcardiològic. Eines diagnòstiques no invasivesper l´estudi del pacient cardiovascular:proves d´imatge, l´electrocardiograma i provesd´exercici. Introducció a la cardiopatía isquèmica estable i inestable: la Síndrome Coronari Agut (SCA).

Maneig del pacient amb Shock cardiogènic en una Unitat Coronaria:l´ús del catéter Swan-Ganz, el baló de contrapulsacióintraòrtic (BCPIO) i l´assistència ventricular . Actuació d' Infermería en el pacientamb SCAEST. Algoritmes d' atenció al´infart. Protocols en intervencionisme.

Hemodinàmica cardiaca. Espaisfísics,dotació tecnològica i personal. Funcions i responsabilitats de la Infermeria. Cateterisme esquerre: Del diagnòstic a la intervenció. Avenços en hemodinámica cardiaca: procediments estructurals.

Unitatsd´aritmies: Espaisfísics i dotació profesional. Mecanismes i tractamentde les aritmies més comuns: estudi electrofisiològic diagnòstic i l´ablació. El món de la estimulació cardiaca: marcapàs transitori, marcapàs monocameral, bicameral i resincronització cardiaca.


Durada

 • 20 hores


Docents

 • Dra. Laura Sanchís
 • DI Xavier Alsina
 • DI Marc Trilla
 • Unitat Coronària, Hemodinàmica Cardíaca, Unitat d'Aritmies i Marcapàs HCP Barcelona


Lloc i dates de realització

 • Col·legi Major Sant Jordi (UB). Passatge Ricard Zamora, s/n. Barcelona [Veure mapa]
 • 15, 20, 22, 27, 29 maig de 2019, de 16 a 20 h.

Preu
 • 190€


Acreditació / Baremació

 • Des de novembre de 2011, tots el cursos i tallers de CES, están organitzats per l'Associació catalana per a la millora contínua dels professionals sanitaris, fet que suposa la baremació immediata dels cursos i tallers del CES per part de l'Institut Catala de la Salut (IES) per a oposicions i borsa de treball
 • Tots el cursos i tallers tenen Reconeixement d’Interès Sanitari per l’ IES

 

Més informació a:

 • Centre d' Estudis Sanitaris

  Tel.: 93 864 88 66
  Fax: 93 864 86 27

  contacte@cesanitaris.com


Normes d'inscripció:

 • La inscripció està oberta en tots els cursos durant tot l'any.

  1. La reserva de plaça en el curs s' haurà de fer per telèfon.
  2. S'avisarà per telèfon als alumnes inscrits,uns deu dies abans de l'inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula a qualsevol oficina de 'La Caixa'

   C.C 2100 – 0332 – 80 – 0200200379

   i fer arribar al Centre d' Estudis SanitarisCES per correu-e una còpia del comprovant de l'ingrés del pagament del curs degudament complimentat amb nom i cognoms.
  3. Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l'alumne no pot continuar assistint a classe amb regularitat no suposa perdre el dret d'inscripció al curs, en aquest cas l'alumne pot tornar a començar el curs en properes edicions.
  4. La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
  5. El Centre es reserva el dret de variar alguna d'aquestes normes.
  6. Per a l'obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals del curs i l'avaluació corresponent a cada curs, per a el certificat d'aprofitament.