Curs de pautes d’actuació d’infermeria a urgències


Contingut

 • Valoració i triatge del pacient a Urgències per Infermeria.
 • Actuació immediata davant les Urgències Mèdiques més freqüents: IC, IAM, CI, HTA, HDA, AVC...
 • Actuació immediata davant les Urgències Quirúrgiques més freqüents: Abdomen Agut.
 • Actuació immediata davant les urgències Traumatològiques més freqüents: Trauma toràcic, trauma abdominal, polifracturat, politraumatitzat.
 • Actuació immediata davant les Urgències Pediàtriques més habituals: Insuficiciència respiratòria, convulsions, síndrome febril.
 • Actuació d’infermeria en el Box d’Aturada.
 • Aparatatge, Tècniques i material d’urgències.
 • Farmacología d’urgències.

  * Aquest curs inclou Taller pràctic de Tècniques d'Infermeria en Urgències


Durada

 • 28 hores


Docent

 • Dr. Eduard Martínez Garcia - Metge Unitat Medicalitzada SEM
 • Dr. Joan Mª Estrada Masllorens - Urgències Hospital Clínic. Professor UB.
 • Dr. J.Ramón Cousiño Chao. Metge Adjunt Urgències. Hospital Mollet.
 • José A. Sarria Guerrero - Urgències Hospital Clínic. Professor UB.
 • Jordi Sánchez Marcé. DUE. Urgències de l'Hospital de Mataró
 • Gemma Via Clavero. Hospital Clínic. Barcelona. Professor UB


Lloc i dates de realització

 • Aules Clic&do. Carrer Pelai 8, 08001. Barcelona. Metro L1 Universitat i L2 Plaça Catalunya
 • 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de maig de 2020, de 9 a 13h.

Preu
 • 190€


Més informació a:

 • Centre d' Estudis Sanitaris

  Tel.: 93 864 88 66
  Fax: 93 864 86 27

  contacte@cesanitaris.com


Normes d'inscripció:

 • La inscripció està oberta en tots els cursos durant tot l'any.

  1. La reserva de plaça en el curs s' haurà de fer per telèfon.
  2. S’avisarà per telèfon als alumnes inscrits, uns deu dies abans de l’inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula , i fer arribar al Centre d’ Estudis Sanitaris CES per e-mail a secretaria@cesanitaris.com una còpia del comprovant de la transferència o ingrés , degudament complimentat amb NOM i COGNOMS i TÍTOL del curs.
  3. Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l'alumne no pot continuar assistint a classe amb regularitat no suposa perdre el dret d'inscripció al curs, en aquest cas l'alumne pot tornar a començar el curs en properes edicions.
  4. La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
  5. El Centre es reserva el dret de variar alguna d'aquestes normes.
  6. Per a l'obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals del curs i l'avaluació corresponent a cada curs, per a el certificat d'aprofitament.