Curs de Suport Vital Avançat (SVA)


Adreçat

 • Curs adreçat a medicina i infermeria


Contingut

 • Treball en Moodle durant un mes abans de l’inici del Curs
 • Temps de l’ ACR. Índex de supervivència.
 • Algoritmes de la ERC ( Recomanacions de 2015) per a l’ RCP avançada per a l’adult.
 • Permeabilització i instrumentalització de la via aèria. ( IOT, Fastrach,.)
 • Via aèria difícil: Frova, Intubació retrògrada,
 • Arítmies peri- aturada. Reconeixement de les arítmies perilloses.
 • Cardioversió, Desfibril.lació manual.
 • Marcapàs transcutàni
 • Accès venós intraòssi i administración de drogues.
 • Maneig inicial de la Síndrome Coronari Agut SCA. SCAEST- SCASEST-IAMSEST
 • Situacions Especials en la Aturada Cardíaca ( intoxicacions, anafilaxia, embaràs…)
 • Megacode.
 • Avaluació teórico-pràctica

* Certificació del Consell Català de Ressuscitació CCR amb crèdits del CCFCPS

Durada

 • 45 hores (16 hores presencials i 29 hores no presencials, en la fase moodle)


Director

 • Dr. José Antonio Prieto Arruñada - Instructor-Director de Suport Vital Avançat i SVAT pel CCR. Instructor de Suport Vital Avançat per la European Ressuscitation Council

Lloc i dates de realització
 • Col·legi Major Sant Jordi (UB). Passatge Ricard Zamora, s/n. Barcelona [Veure mapa]
 • Inici de la fase d'estudi no presencial: 6 de març de 2019
 • Fase presencial: 1, 3, 8, 15 abril de 2019, de 16 a 20h.

Preu
 • 290€


Acreditació / Baremació

 • Des de novembre de 2011, tots el cursos i tallers de CES, están organitzats per l'Associació catalana per a la millora contínua dels professionals sanitaris, fet que suposa la baremació immediata dels cursos i tallers del CES per part de l'Institut Catala de la Salut (IES) per a oposicions i borsa de treball
 • Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries - 'Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud'
 • Tots el cursos i tallers tenen Reconeixement d’Interès Sanitari per l’ IES

 

Més informació a:

 • Centre d' Estudis Sanitaris

  Tel.: 93 864 88 66
  Fax: 93 864 86 27

  contacte@cesanitaris.com


Normes d'inscripció:

 • La inscripció està oberta en tots els cursos durant tot l'any.

  1. La reserva de plaça en el curs s' haurà de fer per telèfon.
  2. S'avisarà per telèfon als alumnes inscrits,uns deu dies abans de l'inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula a qualsevol oficina de 'La Caixa'

   C.C 2100 – 0332 – 80 – 0200200379

   i fer arribar al Centre d' Estudis SanitarisCES per correu-e una còpia del comprovant de l'ingrés del pagament del curs degudament complimentat amb nom i cognoms.
  3. Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l'alumne no pot continuar assistint a classe amb regularitat no suposa perdre el dret d'inscripció al curs, en aquest cas l'alumne pot tornar a començar el curs en properes edicions.
  4. La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
  5. El Centre es reserva el dret de variar alguna d'aquestes normes.
  6. Per a l'obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals del curs i l'avaluació corresponent a cada curs, per a el certificat d'aprofitament.