Curs de Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT)


Adreçat

 • Curs adreçat a medicina i infermeria


Contingut

 • Estudi del manual de SVAT un mes abans de l’inici del Curs
 • Avaluació inicial
 • Atenció inicial al pacient traumàtic. Biomecànica del traumatisme.
 • Maneig avançat de la vía aèria i ventilació.Punció cricoidea
 • Xoc en la malatía traumática.TCE. Traumatisme vertebral i medul.lar
 • Traumatisme toràcic. Toracocentèsi. Pericardiocentèsi. Traumatisme abdominal. Traumatisme d’extremitats.
 • Traumatisme térmic: cremades i lesions per fred
 • Traumatisme en la dona i el nen
 • Index de gravetat en els traumatismes. Sedació i analgesia en el pacient traumàtic
 • Avaluacióo final


Durada

 • 72 hores (24 hores presencials i 48 hores no presencials)


Director

 • Dr. José Antonio Prieto Arruñada - Instructor-Director de Suport Vital Avançat i SVAT pel CCR. Instructor de Suport Vital Avançat per la European Ressuscitation Council

 

Lloc i dates de realització
 • Col·legi Major Sant Jordi (UB). Passatge Ricard Zamora, s/n. Barcelona [Veure mapa]
 • Inici fase previa d’estudi no presencial: 3 de maig de 2019
 • Fase presencial 4 i 6 de juny de 2019, de 8 a 20h.

Preu
 • 450€


Acreditació / Baremació

 • Des de novembre de 2011, tots el cursos i tallers de CES, están organitzats per l'Associació catalana per a la millora contínua dels professionals sanitaris, fet que suposa la baremació immediata dels cursos i tallers del CES per part de l'Institut Catala de la Salut (IES) per a oposicions i borsa de treball
 • Certificació del Consell Català de Ressuscitació CCR amb crèdits del CCFCPS
 • Tots el cursos i tallers tenen Reconeixement d’Interès Sanitari per l’ IES

 

Més informació a:

 • Centre d' Estudis Sanitaris

  Tel.: 93 864 88 66
  Fax: 93 864 86 27

  contacte@cesanitaris.com


Normes d'inscripció:

 • La inscripció està oberta en tots els cursos durant tot l'any.

  1. La reserva de plaça en el curs s' haurà de fer per telèfon.
  2. S'avisarà per telèfon als alumnes inscrits,uns deu dies abans de l'inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula a qualsevol oficina de 'La Caixa'

   C.C 2100 – 0332 – 80 – 0200200379

   i fer arribar al Centre d' Estudis SanitarisCES per correu-e una còpia del comprovant de l'ingrés del pagament del curs degudament complimentat amb nom i cognoms.
  3. Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l'alumne no pot continuar assistint a classe amb regularitat no suposa perdre el dret d'inscripció al curs, en aquest cas l'alumne pot tornar a començar el curs en properes edicions.
  4. La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
  5. El Centre es reserva el dret de variar alguna d'aquestes normes.
  6. Per a l'obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals del curs i l'avaluació corresponent a cada curs, per a el certificat d'aprofitament.