Curs de Suport Vital Bàsic i Desfibril.lació Externa Automàtica (DEA)


Adreçat a

 • Infermeria, metges, TES, socorristes, equips de 1a i 2a intervenció; i públic en general


Contingut

           *  Programa Oficial Nou Decret DOGC núm. 15/2012

           *  Curs imprescindible per a realitzar els cursos de SVI i SVA

 • Mort sobtada i significat de la desfibril·lació ventricular.
 • Causes de l’aturada cardiorespiratòria.
 • Importància de la desfibril.lació precoç.
 • Serveis medics d’emergència.
 • RCP Bàsica.
 • RCP instrumentalitzat de via aèria.
 • Simulació de pràctica integrada.
 • Mort sobtada i significat de la desfibril.lació ventricular.
 • Algoritmes de l’European Resuscitation Council 2010 per al DEA.
 • Recollida de dades del DEA.
 • Mètode Utsein.
 • Problemes ètics.
 • Simulació de pràctica integrada.
 • Avaluació teòrica i pràctica
 • * Certificació del Consell Català de Ressuscitació CCR amb crèdits del CCFCPS

  * Per a Curs de Renovació consulteu les dates a CES

Durada

 • 6 hores presencials


Directors

 • Rafael Garrido Díaz - Instructor de SVB i DEA per l’IES i el CCR

Lloc i dates de realització

 • Col·legi Major Sant Jordi (UB). Passatge Ricard Zamora, s/n. Barcelona [Veure mapa]
 • 5 d'abril de 2019, de 8 a 14h.

Preu
 • 90€


Acreditació / Baremació

 • Des de novembre de 2011, tots el cursos i tallers de CES, están organitzats per l'Associació catalana per a la millora contínua dels professionals sanitaris, fet que suposa la baremació immediata dels cursos i tallers del CES per part de l'Institut Catala de la Salut (IES) per a oposicions i borsa de treball
 • Curs acreditat amb 3 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries - 'Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud'
 • Tots el cursos i tallers tenen Reconeixement d’Interès Sanitari per l’ IES

 

Més informació a:

 • Centre d' Estudis Sanitaris

  Tel.: 93 864 88 66
  Fax: 93 864 86 27

  contacte@cesanitaris.com


Normes d'inscripció:

 • La inscripció està oberta en tots els cursos durant tot l'any.

  1. La reserva de plaça en el curs s' haurà de fer per telèfon.
  2. S'avisarà per telèfon als alumnes inscrits,uns deu dies abans de l'inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula a qualsevol oficina de 'La Caixa'

   C.C 2100 – 0332 – 80 – 0200200379

   i fer arribar al Centre d' Estudis SanitarisCES per correu-e una còpia del comprovant de l'ingrés del pagament del curs degudament complimentat amb nom i cognoms.
  3. Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l'alumne no pot continuar assistint a classe amb regularitat no suposa perdre el dret d'inscripció al curs, en aquest cas l'alumne pot tornar a començar el curs en properes edicions.
  4. La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
  5. El Centre es reserva el dret de variar alguna d'aquestes normes.
  6. Per a l'obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals del curs i l'avaluació corresponent a cada curs, per a el certificat d'aprofitament.